Stemmen voor innovatie – maar waarop?

Overmorgen is het alweer 17 maart. Dat betekent dat je als zwevende kiezer nog zo’n 48 uur hebt om te besluiten waar jouw stem op landt. Of als je keer op keer je steun betuigt voor dezelfde partij, dan heb je nog twee etmalen bedenktijd om voor een partij te gaan die tóch beter aansluit bij jouw wensen voor het Nederland in 2021 and beyond. Veel thema’s die in de vorige eeuw geen plek bovenaan de politieke agenda hadden (milieubewuste tech-innovaties, algoritmes of cyberaanvallen) zijn nu wel degelijk relevant.

Wij van McFly & Brown zien technologische ontwikkeling als de manier om te bouwen aan een betere toekomst. Technological progress is niet voor niks een van onze kernwaarden. Maar welke vorm innovatie het beste kan aannemen, daar zijn de meningen over verdeeld. Wij belichten hier een paar belangrijke thema’s, die jou hopelijk wat wegwijzer maakt in de tech-opinies van de partijen. Zo kun je op de 17e een kruisje zetten bij een partij die niet slechts aansluit bij je klassieke idealen, maar ook bij je visie op nieuwe technologie.

Cyber security

De focus van het thema ‘digitale veiligheid’ is per partij verschillend. Zo benadrukt GroenLinks het belang van internationale gedragscodes over cyberwapens. De Piratenpartij denkt ook in lijn van diplomatie en wil een internationaal verbod Terwijl in het partijprogramma van de VVD het niet draait om ethische bezwaren van aanvallen met cyberwapens. Zij benadrukken juist dat Nederland zich goed moet kunnen verdedigen tegen dergelijke aanvallen.

Angst voor Big Tech of voor algoritmes is breed gedragen, dus niet dé doorslaggevende factor

Misschien wel het meest sprekende standpunt komt van de partij Volt. Deze pro-EU partij is voor het oprichten van een Ministerie van Digitale Zaken, een apart ministerie dat techwise is en nauw samenwerkt met mensen uit het veld met ICT-kennis. Volt wil dat Europa zich onafhankelijk van de VS, Rusland en China digitaal weerbaarder maakt op het gebied van ICT. Ook kunstmatige intelligentie, landbouw- en waterstoftechnologie moet op Europees niveau worden bekeken volgens deze nieuwe partij.

Gedeelde huiverigheid

De angst voor Big Tech is breed gedragen. Dit is terug te lezen in veel partijprogramma’s. D66 wil bijvoorbeeld harder optreden tegen monopolisten in de tech-wereld. Maar ben jij huiverig tegenover de macht van een Gates of een Zuckerberg? Dit thema leent zich niet als doorslaggevende factor in je stemkeuze, want het opbreken van monopolisten wordt door bijna alle partijen genoemd.

Maak het plaatje compleet

Hetzelfde geldt voor de huiverigheid jegens de rol van algoritmes in instanties. Nagenoeg alle partijen zijn voor een waakhond van algoritmes. Na de toeslagenaffaire is het niet vreemd dat partijen het belang van een menselijke hand in overheidsinstellingen benadrukken. De ene partij is daar wel radicaler in dan de andere. Partijen die op het links-rechts spectrum niet naast elkaar liggen, zoals Bij1 en JA21 geloven allebei dat dergelijke technologieën niet kunnen worden toegepast zolang er geen wettelijk kader is. De VVD vindt daarentegen dat huidige algoritmes wel kunnen blijven werken, maar dat er onder andere moet worden geïnvesteerd in cyberkennis bij de politie om discriminatie tegen te gaan. De invulling van controle op algoritmes verschilt dus wel per partij, maar er is weinig onenigheid over het feit dat er op een waakzame manier gebruik moet worden gemaakt van deze systemen.

Future proof duurzaamheid

Wat wel een onderscheidende thema is, zijn de zorgen om het klimaat. De FVD is voor thorium-centrales (een nieuw type kerncentrales) als in de energiesector. Ze zijn redelijk uniek in dit standpunt. Tegenstanders zien de omschakeling naar thorium als een té lange baan oplossing, terwijl er nu moet worden gehandeld vanwege het klimaat. De VVD kijkt met een positieve blik naar de huidige ontwikkelingen op het gebied van technologie. De wetenschap heeft met technologische innovaties ‘de sleutel in handen’ om de klimaatdoelstellingen te halen. Zij zijn voor meer investeringen, en vinden vraagtekens zetten bij de status quo niet nodig. Dit staat haaks op de visie van De Partij van de Dieren. De PvdD vindt het zonde dat vernieuwende technologie alsnog plaatsvindt binnen een verouderd economisch systeem die ze ‘de lineaire groei-economie’ noemen.

Kies wijs

Een klein inkijkje in de standpunten van de partijen, laat zien dat de ‘links vs rechts’ dynamiek in de digitale wereld niet altijd relevant is. Zo is er nagenoeg een consensus dat tech-monopolies tegen moeten worden gegaan. En partijen zoals JA21 en BIJ1, die op gebieden als migratie ver uiteenlopen, hebben wel een vergelijkbare kijk op algoritmes. Al zijn er ook thema’s als duurzaamheid, en de mate waarop klimaatproblematiek prioriteit heeft, waarbij je wel verschil tussen links en rechts weer meer terugziet. Elke respectabele partij in de 21ste eeuw benadrukt technologische thema’s, maar de invulling en focus is wel divers. Als jij technologie een belangrijk punt vindt, is het dus goed om na te gaan welke partijen volgens jou de meest future proof benadering heeft.

Smaakt dit lijstje naar meer en wil je je verder verdiepen in hoe partijen zich verhouden tot technologische onderwerpen? You are in luck, Stichting toekomst der Techniek en Het Nieuwe Kiezen maakte een Technologie Kieswijzer!